top of page

VISION SYSTEM

2016 investerade vi i ett visions-system för vår ytbehandlings-lina. Med denna utrustning kommer vi att kunna styra kvaliteten och genom att automatiskt sortera och presentera för spacklarna vilka defekter som skall åtgärdas och var på karmen de finns. Utrustningen ska förbättra vår kapacitet att leverera rätt kvalitet till respektive kund.

bottom of page